საიტი გამორთულის ახალი კონკურსის გამოცხადევამდე. კონკურსის გამოცხადება გამოქვეყნდება Facebook-ის გვერდზეც.